Zajęcia specjalistyczne prowadzone w przedszkolu:
logopedia- zajęcia rewalidacyjne:
mgr Renata Mańka
mgr Henryka Szuła

diagnoza i grupowa terapia logopedyczna:
mgr Renata Mańka

tyflopedagog - zajęcia rewalidacyjne:
mgr Joanna Niewrzoł

oligofrenopedagog - zajęcia rewalidacyjne:
mgr Katarzyna Pietrzak
mgr Elwira Porwoł

terapeuta SI - zajęcia rewalidacyjne:
mgr Joanna Niewrzoł
mgr Małgorzata Chmiela

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:
mgr Katarzyna Pietrzak
mgr Joanna Hałacz

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne:
mgr Joanna Hałacz

Przedszkole Lyski