Uwaga Rodzice

18.12.2020

UWAGA RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH, KTÓRZY ZADEKLAROWALI POBYT DZIECKA  W PRZEDSZKOLU W CZASIE FERII ZIMOWYCH!
Informujemy, że Rodzice, którzy zadeklarują pobyt dziecka w przedszkolu  w czasie ferii zimowych (od 04.01 do 17.01.2020 roku) zobowiązani są dokonać opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu w wyżej wskazanym okresie „z góry” w pierwszym dniu pobytu dziecka
w przedszkolu w okresie ferii (najpóźniej do 07.01.2021 r.) Opłata powinna być uiszczona w formie przelewu na dotychczasowe konto. Opłata za zadeklarowane a nie wykorzystane dni – nie podlega w tym okresie zwrotowi.
 

Deklarację zgłoszenia pobytu dziecka na ferie zimowe prosimy złożyć  w przedszkolu do dnia 23.12.2020r. (formularz dostępny na stronie www.zsplyski.pl/zakładka - przedszkole oraz w poszczególnych przedszkolach).

Informacja o wysokości opłaty - u intendenta:
Intendent – Lyski - p. B. Chrapek – od 28.12.2020 - tel: 572 907 935 (w godz. od 7.00 do 15.00)
Intendent – Sumina i Bogunice- p. A. Boczek – tel: 32- 43 000 22 do 23.12.2020 r.
od 28.12.2020 roku w sprawach przedszkola w Suminie i Bogunicach proszę kontaktować się pod numerem telefonu p. B. Chrapek 572 907 935

 

DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W OKRESIE FERYJNYM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Uwaga Rodzice

17.12.2020

Informujemy, że okres przerwy świątecznej (od 24.12 do 31.12.2020 roku) oraz okres ferii zimowych (od 04.01 do 17.01.2021 r.) to czas, w którym w przedszkolu prowadzi się wyłącznie zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w przedszkolu dyżurującym, którym w w/w okresach będzie przedszkole w Lyskach. W tym czasie w przedszkolu nie prowadzi się zajęć dydaktycznych ani zajęć specjalistycznych (w tym zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju).


Dyrektor ZSP- Maria Michalska


Uwaga Rodzice

07.11.2020

Drodzy Rodzice!
Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju a przede wszystkim w naszym regionie, zmusiła nas do podjęcia kroków związanych z ograniczeniem pobytu dzieci w przedszkolu. Sytuacja ta podyktowana była również brakami kadrowymi. Z brakami kadrowymi borykamy się do tej pory . Jednakże w trosce o rozwój naszych przedszkolaków, chcemy aby do przedszkola mogły wrócić wszystkie 6 - latki. Dzieci te przygotowują się do szkoły i to im właśnie chcemy jak najszybciej umożliwić powrót na zajęcia w przedszkolu od poniedziałku 16.11.2020r.
Do przedszkola będą mogły chodzić również dzieci młodsze, których oboje Rodziców pracuje-tak jak dotychczas.
Będę Państwa informować na bieżąco o możliwości powrotu wszystkich przedszkolaków .
Drodzy Państwo miejmy na uwadze, iż obecna sytuacja jest bardzo trudna i wskazane jest, jeżeli macie Państwo taką możliwość o tymczasowe nie przyprowadzanie dzieci do przedszkola.
Dzieci, które pozostaną w domu będą otrzymywać od swoich wychowawców drogą elektroniczną materiały do pracy.
Bardzo proszę o zrozumienie powyższej sytuacji. Przypominam, że do przedszkola przyprowadzamy tylko i wyłącznie dzieci zdrowe. Jeżeli jesteście Państwo objęci kwarantanną lub izolacją -dzieci również nie mogą być przyprowadzane do przedszkola.
Życzę wszystkim dużo zdrowia

Z wyrazami szacunku
Monika Cedziwoda
wicedyrektor ZSP


Uwaga Rodzice

15.10.2020

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio przelewem na konto.
Konto Rady Rodziców.
35 1020 2472 0000 6402 0426 3109
bank Pekao BP
z dopiskiem- imię i nazwisko dziecka lub Rodzica i / Lyski/ lub Sumina/ lub Bogunice


Uwaga Rodzice

15.10.2020

Informujemy, że od dnia 01.09.2020r opłata za wyżywienie powinna być dokonywana wyłącznie w formie przelewu do 10 dnia następnego miesiąca na następujące konto bankowe

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach- ZSP Lyski, ul.

Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
nr 988455 0000 2001 0032 3301 0007
z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka……- Lyski/lub Sumina/lub Bogunice/.
Opłata za wyżywienie……..zł +opłata za świadczenia przedszkola……… zł

Przed dokonaniem opłaty w formie przelewu rodzic zobowiązany jest skontaktować się z intendentem (wyżywienie) w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu.


Uwaga Rodzice!

15.04.2020

Od czwartku 16.04. obowiązek noszenia maseczek- zakrywamy usta i nos. Poniżej instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek.

Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki
Instrukcja zdejmowania rękawiczek


Uwaga Rodzice! WAŻNE

13.03.2020

Szanowni Rodzice w związku z zaistniałą sytuacją podejmujemy działania zapobiegawcze zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania się wirusa SARS –CoV-2:
1. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz ze stosownymi oświadczeniami można przesłać pocztą elektroniczną. Prosimy nie zapominać o klauzuli informacyjnej.
2. Zgłoszenie ucznia do klasy I szkoły podstawowej również można przesłać pocztą elektroniczną .
3. Wnioski i zgłoszenia będą rejestrowane zgodnie z datą wpływu na adres zsp.lyski@lyski.pl
4. Stosowne podpisy będzie można uzupełnić w terminie późniejszym, o którym poinformujemy na stronie internetowej ZSP : www.zsplyski.pl
5. Wnioski i zgłoszenia można przesłać również pocztą tradycyjną na adres ZSP Lyski, ul. Dworcowa 4, 44-295 LYSKI
6. Wnioski lub zgłoszenia można również zostawić w skrzynce podawczej przy wejściu do szkoły .
7. Wszelkie druki do pobrania na stronie : www.zsplyski.pl

Telefon: 32 43 000 24


Uwaga Rodzice! WAŻNE

11.03.2020

Zgodnie z decyzją Rządu od czwartku 12.03.2020 do Świąt Wielkanocnych zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne w przedszkolach oraz w szkole.

 

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Informacje oraz druk do pobrania na stronie www.zsplyski.pl lub w sekretariacie ZSP.
Sekretariat ZSP czynny zgodnie z planem codziennie – od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Oświadczenie zasiłek opiekuńczy


Rekrutacja 2020/2021

28.02.2020

Dyrektor ZSP w Lyskach informuje że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 trwać będzie od 02 do 26 marca 2020 roku. W załączniku - Zarządzenie Wójta Gminy Lyski z dnia 29.01.202) roku wraz z terminami. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępne są na stronie www oraz w kancelarii ZSP.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Zgłoszenie dziecka do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Klauzula informacyjna
Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie
Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica
Oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń ośrodka opieki społecznej
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa
Kryteria rekrutacji
Uchwała zmian dotycząca kryterii rekrutacji

 

Zarządzenie Wójta


Uwaga Rodzice

31.01.2020

Dyrektor ZSP w Lyskach informuje że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 trwać będzie od 02 do 26 marca 2020 roku. W załączniku - Zarządzenie Wójta Gminy Lyski z dnia 29.01.202) roku wraz z terminami. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępne są stronie www oraz w kancelarii ZSP w ostatnim tygodniu lutego 2020 roku

 

Zarządzenie Wójta


Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu

09.12.2019

Zapraszamy do zakładek WYDARZENIA - Lyski, Bogunice, Sumina w których można przeczytać i zobaczyć galerię zdjęć z gminnego konkursu plastycznego pod hasłem "Mój Przyjaciel Miś"


Informacje

08.11.2019

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zaprasza rodziców na konsultacje logopedyczne. Szczegóły w załączniku.

Załącznik.


Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

13.12.2018

Informuję, że od dnia 01.01.2019r istnieje możliwość dokonania zapłaty za wyżywienie i świadczenia w przedszkolu (wyżywienie w szkole) w
formie przelewu na następujące konto bankowe:
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach- ZSP Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
nr 988455 0000 2001 0032 3301 0007
z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka…….. opłata za wyżywienie……..zł/opłata za świadczenia przedszkola……… zł


Wpłatę należy dokonać w terminie do 10 danego miesiąca.
Po tym terminie prosimy uiszczać opłatę w formie gotówki w dotychczas przyjęty sposób u intendenta przedszkola lub u wychowawcy świetlicy w szkole.
Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na sprawne rozliczenie opłat.

Przed dokonaniem wpłaty w formie przelewu rodzic zobowiązany jest skontaktować się z intendentem przedszkola lub wychowawcą świetlicy (wyżywienie w szkole) w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu.

 

Równocześnie informujemy, że nadal istnieje możliwość wnoszenia opłaty w formie gotówkowej u intendenta w dniach od 1 do 15 dnia miesiąca (za poprzedni miesiąc)

 

Zarządzenie w sprawie wyżywienia
 

Maria Michalska
Dyrektor ZSP w Lyskach


LIST MEN do Rodziców

13.11.2018

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

LIST MEN do Rodziców


Ogłoszenie

05.11.2018

Szanowni Rodzice nasze przedszkole włącza się w akcję organizowaną przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej
„Rekord dla Niepodległej”
w piątek 9 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie zaśpiewamy 4 zwrotkowy hymn narodowy.


Program wychowawczy

28.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z programem wychowawczym naszego Przedszkola.

Program wychowawczy


Podstawa programowa

06.09.2017

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Poniżej w załączniku cała treść:

Treść podstawy programowej

Dlaczego czytanie jest potrzebne

09.02.2016

"Dlaczego czytanie jest potrzebne" Prosimy rodziców o zapoznanie się z prezentacją na ten temat. Prezentacja


Koncepcja pracy przedszkola w Lyskach

26.12.2015

Zapaszmy do zapoznania się z koncepcją pracy przedszkola w Lyskach

Koncepcja pracy przedszkola w Lyskach.Przedszkole Lyski