Uwaga Rodzice dzieci przyszłych klas I-szych

06.06.2019

Dyrektor ZSP w Lyskach zaprasza Rodziców dzieci, które 1 września 2019 roku rozpoczną naukę w I klasie SP na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 10.06 na godz. 17.00 w budynku przedszkola w Lyskach.

SZCZEGÓŁY


Uwaga Rodzice

29.05.2019

Informujemy, że w miesiącu lipcu dyżur pełnić będzie Przedszkole w Bogunicach zaś w miesiącu sierpniu - Przedszkole w Pstrążnej. Szczegóły dotyczące zapisów i płatności w zakładkach poniżej

Dyżury wakacje

Karta zgłoszenia


Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

13.12.2018

Informuję, że od dnia 01.01.2019r istnieje możliwość dokonania zapłaty za wyżywienie i świadczenia w przedszkolu (wyżywienie w szkole) w
formie przelewu na następujące konto bankowe:
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach- ZSP Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
nr 988455 0000 2001 0032 3301 0007
z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka…….. opłata za wyżywienie……..zł/opłata za świadczenia przedszkola……… zł


Wpłatę należy dokonać w terminie do 10 danego miesiąca.
Po tym terminie prosimy uiszczać opłatę w formie gotówki w dotychczas przyjęty sposób u intendenta przedszkola lub u wychowawcy świetlicy w szkole.
Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na sprawne rozliczenie opłat.

Przed dokonaniem wpłaty w formie przelewu rodzic zobowiązany jest skontaktować się z intendentem przedszkola lub wychowawcą świetlicy (wyżywienie w szkole) w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu.

 

Równocześnie informujemy, że nadal istnieje możliwość wnoszenia opłaty w formie gotówkowej u intendenta w dniach od 1 do 15 dnia miesiąca (za poprzedni miesiąc)

 

Zarządzenie w sprawie wyżywienia
 

Maria Michalska
Dyrektor ZSP w Lyskach


LIST MEN do Rodziców

13.11.2018

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

LIST MEN do Rodziców


Ogłoszenie

05.11.2018

Szanowni Rodzice nasze przedszkole włącza się w akcję organizowaną przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej
„Rekord dla Niepodległej”
w piątek 9 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie zaśpiewamy 4 zwrotkowy hymn narodowy.


Program wychowawczy

28.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z programem wychowawczym naszego Przedszkola.

Program wychowawczy


Podstawa programowa

06.09.2017

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Poniżej w załączniku cała treść:

Treść podstawy programowej

Dlaczego czytanie jest potrzebne

09.02.2016

"Dlaczego czytanie jest potrzebne" Prosimy rodziców o zapoznanie się z prezentacją na ten temat. Prezentacja


Koncepcja pracy przedszkola w Lyskach

26.12.2015

Zapaszmy do zapoznania się z koncepcją pracy przedszkola w Lyskach

Koncepcja pracy przedszkola w Lyskach.Przedszkole Lyski