Dni adaptacyjne

13.08.2019

Serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte do przedszkola wraz z rodzicami na DNI ADAPTACYJNE , które odbędą się w poszczególnych przedszkolach w następujących dniach:
28.08.2019r - środa w godz.10.00-12.00 BOGUNICE
29.08.2019r - czwartek w godz.10.00-12.00 LYSKI
29.08.2019r - czwartek w godz. 10.00-12.00 SUMINA


Uwaga Rodzice

05.08.2019

Dyrekcja ZSP w Lyskach zaprasza rodziców dzieci przedszkolnych na zebrania organizacyjne nowy rok szkolny 2019/2020 i spotkania z wychowawczyniami grup w następujących terminach:
Budynek Przedszkola w Lyskach - 27.08.2019 (wtorek) godz. 17.00
Budynek Przedszkola w Suminie - 28.08.2019 (środa) godz. 17.00
Budynek Przedszkola w Bogunicach - 29.09.2019 (czwartek) godz. 17.00


Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

13.12.2018

Informuję, że od dnia 01.01.2019r istnieje możliwość dokonania zapłaty za wyżywienie i świadczenia w przedszkolu (wyżywienie w szkole) w
formie przelewu na następujące konto bankowe:
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach- ZSP Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
nr 988455 0000 2001 0032 3301 0007
z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka…….. opłata za wyżywienie……..zł/opłata za świadczenia przedszkola……… zł


Wpłatę należy dokonać w terminie do 10 danego miesiąca.
Po tym terminie prosimy uiszczać opłatę w formie gotówki w dotychczas przyjęty sposób u intendenta przedszkola lub u wychowawcy świetlicy w szkole.
Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na sprawne rozliczenie opłat.

Przed dokonaniem wpłaty w formie przelewu rodzic zobowiązany jest skontaktować się z intendentem przedszkola lub wychowawcą świetlicy (wyżywienie w szkole) w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu.

 

Równocześnie informujemy, że nadal istnieje możliwość wnoszenia opłaty w formie gotówkowej u intendenta w dniach od 1 do 15 dnia miesiąca (za poprzedni miesiąc)

 

Zarządzenie w sprawie wyżywienia
 

Maria Michalska
Dyrektor ZSP w Lyskach


LIST MEN do Rodziców

13.11.2018

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

LIST MEN do Rodziców


Ogłoszenie

05.11.2018

Szanowni Rodzice nasze przedszkole włącza się w akcję organizowaną przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej
„Rekord dla Niepodległej”
w piątek 9 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie zaśpiewamy 4 zwrotkowy hymn narodowy.


Program wychowawczy

28.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z programem wychowawczym naszego Przedszkola.

Program wychowawczy


Podstawa programowa

06.09.2017

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Poniżej w załączniku cała treść:

Treść podstawy programowej

Dlaczego czytanie jest potrzebne

09.02.2016

"Dlaczego czytanie jest potrzebne" Prosimy rodziców o zapoznanie się z prezentacją na ten temat. Prezentacja


Koncepcja pracy przedszkola w Lyskach

26.12.2015

Zapaszmy do zapoznania się z koncepcją pracy przedszkola w Lyskach

Koncepcja pracy przedszkola w Lyskach.Przedszkole Lyski