Uwaga Rodzice

31.01.2020

Dyrektor ZSP w Lyskach informuje że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 trwać będzie od 02 do 26 marca 2020 roku. W załączniku - Zarządzenie Wójta Gminy Lyski z dnia 29.01.202) roku wraz z terminami. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępne będą na stronie www oraz w kancelarii ZSP w ostatnim tygodniu lutego 2020 roku

 

Zarządzenie Wójta


Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu

09.12.2019

Zapraszamy do zakładek WYDARZENIA - Lyski, Bogunice, Sumina w których można przeczytać i zobaczyć galerię zdjęć z gminnego konkursu plastycznego pod hasłem "Mój Przyjaciel Miś"


Informacje

08.11.2019

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zaprasza rodziców na konsultacje logopedyczne. Szczegóły w załączniku.

Załącznik.


Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

13.12.2018

Informuję, że od dnia 01.01.2019r istnieje możliwość dokonania zapłaty za wyżywienie i świadczenia w przedszkolu (wyżywienie w szkole) w
formie przelewu na następujące konto bankowe:
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach- ZSP Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
nr 988455 0000 2001 0032 3301 0007
z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka…….. opłata za wyżywienie……..zł/opłata za świadczenia przedszkola……… zł


Wpłatę należy dokonać w terminie do 10 danego miesiąca.
Po tym terminie prosimy uiszczać opłatę w formie gotówki w dotychczas przyjęty sposób u intendenta przedszkola lub u wychowawcy świetlicy w szkole.
Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na sprawne rozliczenie opłat.

Przed dokonaniem wpłaty w formie przelewu rodzic zobowiązany jest skontaktować się z intendentem przedszkola lub wychowawcą świetlicy (wyżywienie w szkole) w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu.

 

Równocześnie informujemy, że nadal istnieje możliwość wnoszenia opłaty w formie gotówkowej u intendenta w dniach od 1 do 15 dnia miesiąca (za poprzedni miesiąc)

 

Zarządzenie w sprawie wyżywienia
 

Maria Michalska
Dyrektor ZSP w Lyskach


LIST MEN do Rodziców

13.11.2018

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

LIST MEN do Rodziców


Ogłoszenie

05.11.2018

Szanowni Rodzice nasze przedszkole włącza się w akcję organizowaną przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej
„Rekord dla Niepodległej”
w piątek 9 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie zaśpiewamy 4 zwrotkowy hymn narodowy.


Program wychowawczy

28.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z programem wychowawczym naszego Przedszkola.

Program wychowawczy


Podstawa programowa

06.09.2017

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Poniżej w załączniku cała treść:

Treść podstawy programowej

Dlaczego czytanie jest potrzebne

09.02.2016

"Dlaczego czytanie jest potrzebne" Prosimy rodziców o zapoznanie się z prezentacją na ten temat. Prezentacja


Koncepcja pracy przedszkola w Lyskach

26.12.2015

Zapaszmy do zapoznania się z koncepcją pracy przedszkola w Lyskach

Koncepcja pracy przedszkola w Lyskach.Przedszkole Lyski