Uwaga Rodzice

15.10.2020

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio przelewem na konto.
Konto Rady Rodziców.
35 1020 2472 0000 6402 0426 3109
bank Pekao BP
z dopiskiem- imię i nazwisko dziecka lub Rodzica i / Lyski/ lub Sumina/ lub Bogunice


Uwaga Rodzice

15.10.2020

Informujemy, że od dnia 01.09.2020r opłata za wyżywienie powinna być dokonywana wyłącznie w formie przelewu do 10 dnia następnego miesiąca na następujące konto bankowe

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach- ZSP Lyski, ul.

Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
nr 988455 0000 2001 0032 3301 0007
z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka……- Lyski/lub Sumina/lub Bogunice/.
Opłata za wyżywienie……..zł +opłata za świadczenia przedszkola……… zł

Przed dokonaniem opłaty w formie przelewu rodzic zobowiązany jest skontaktować się z intendentem (wyżywienie) w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu.


Uwaga Rodzice!

15.04.2020

Od czwartku 16.04. obowiązek noszenia maseczek- zakrywamy usta i nos. Poniżej instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek.

Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki
Instrukcja zdejmowania rękawiczek


Uwaga Rodzice! WAŻNE

13.03.2020

Szanowni Rodzice w związku z zaistniałą sytuacją podejmujemy działania zapobiegawcze zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania się wirusa SARS –CoV-2:
1. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz ze stosownymi oświadczeniami można przesłać pocztą elektroniczną. Prosimy nie zapominać o klauzuli informacyjnej.
2. Zgłoszenie ucznia do klasy I szkoły podstawowej również można przesłać pocztą elektroniczną .
3. Wnioski i zgłoszenia będą rejestrowane zgodnie z datą wpływu na adres zsp.lyski@lyski.pl
4. Stosowne podpisy będzie można uzupełnić w terminie późniejszym, o którym poinformujemy na stronie internetowej ZSP : www.zsplyski.pl
5. Wnioski i zgłoszenia można przesłać również pocztą tradycyjną na adres ZSP Lyski, ul. Dworcowa 4, 44-295 LYSKI
6. Wnioski lub zgłoszenia można również zostawić w skrzynce podawczej przy wejściu do szkoły .
7. Wszelkie druki do pobrania na stronie : www.zsplyski.pl

Telefon: 32 43 000 24


Uwaga Rodzice! WAŻNE

11.03.2020

Zgodnie z decyzją Rządu od czwartku 12.03.2020 do Świąt Wielkanocnych zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne w przedszkolach oraz w szkole.

 

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Informacje oraz druk do pobrania na stronie www.zsplyski.pl lub w sekretariacie ZSP.
Sekretariat ZSP czynny zgodnie z planem codziennie – od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Oświadczenie zasiłek opiekuńczy


Rekrutacja 2020/2021

28.02.2020

Dyrektor ZSP w Lyskach informuje że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 trwać będzie od 02 do 26 marca 2020 roku. W załączniku - Zarządzenie Wójta Gminy Lyski z dnia 29.01.202) roku wraz z terminami. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępne są na stronie www oraz w kancelarii ZSP.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Zgłoszenie dziecka do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Klauzula informacyjna
Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie
Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica
Oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń ośrodka opieki społecznej
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa
Kryteria rekrutacji
Uchwała zmian dotycząca kryterii rekrutacji

 

Zarządzenie Wójta


Uwaga Rodzice

31.01.2020

Dyrektor ZSP w Lyskach informuje że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 trwać będzie od 02 do 26 marca 2020 roku. W załączniku - Zarządzenie Wójta Gminy Lyski z dnia 29.01.202) roku wraz z terminami. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępne są stronie www oraz w kancelarii ZSP w ostatnim tygodniu lutego 2020 roku

 

Zarządzenie Wójta


Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu

09.12.2019

Zapraszamy do zakładek WYDARZENIA - Lyski, Bogunice, Sumina w których można przeczytać i zobaczyć galerię zdjęć z gminnego konkursu plastycznego pod hasłem "Mój Przyjaciel Miś"


Informacje

08.11.2019

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zaprasza rodziców na konsultacje logopedyczne. Szczegóły w załączniku.

Załącznik.


Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

13.12.2018

Informuję, że od dnia 01.01.2019r istnieje możliwość dokonania zapłaty za wyżywienie i świadczenia w przedszkolu (wyżywienie w szkole) w
formie przelewu na następujące konto bankowe:
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach- ZSP Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
nr 988455 0000 2001 0032 3301 0007
z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka…….. opłata za wyżywienie……..zł/opłata za świadczenia przedszkola……… zł


Wpłatę należy dokonać w terminie do 10 danego miesiąca.
Po tym terminie prosimy uiszczać opłatę w formie gotówki w dotychczas przyjęty sposób u intendenta przedszkola lub u wychowawcy świetlicy w szkole.
Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na sprawne rozliczenie opłat.

Przed dokonaniem wpłaty w formie przelewu rodzic zobowiązany jest skontaktować się z intendentem przedszkola lub wychowawcą świetlicy (wyżywienie w szkole) w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu.

 

Równocześnie informujemy, że nadal istnieje możliwość wnoszenia opłaty w formie gotówkowej u intendenta w dniach od 1 do 15 dnia miesiąca (za poprzedni miesiąc)

 

Zarządzenie w sprawie wyżywienia
 

Maria Michalska
Dyrektor ZSP w Lyskach


LIST MEN do Rodziców

13.11.2018

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

LIST MEN do Rodziców


Ogłoszenie

05.11.2018

Szanowni Rodzice nasze przedszkole włącza się w akcję organizowaną przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej
„Rekord dla Niepodległej”
w piątek 9 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie zaśpiewamy 4 zwrotkowy hymn narodowy.


Program wychowawczy

28.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z programem wychowawczym naszego Przedszkola.

Program wychowawczy


Podstawa programowa

06.09.2017

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Poniżej w załączniku cała treść:

Treść podstawy programowej

Dlaczego czytanie jest potrzebne

09.02.2016

"Dlaczego czytanie jest potrzebne" Prosimy rodziców o zapoznanie się z prezentacją na ten temat. Prezentacja


Koncepcja pracy przedszkola w Lyskach

26.12.2015

Zapaszmy do zapoznania się z koncepcją pracy przedszkola w Lyskach

Koncepcja pracy przedszkola w Lyskach.Przedszkole Lyski